Cách hồi hướng công đức như thế nào?

Hồi hướng công đức là một việc làm đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, giúp vong linh người mất hoặc gia đình, bản thân được giảm xá tội, tích công đức. Vậy, hồi hướng công đức như thế nào hiệu quả? Hãy cùng Hoa Viên Nirvana tìm hiểu về cách hồi hướng công đức qua nội dung sau nhé!

Nghĩa chính xác của cụm từ “hồi hướng công đức”

Hồi hướng công đức là điều căn bản của mỗi người khi học Phật Pháp. Do đó, trong các kinh Phật đa phần đều có câu niệm: “Nguyện đem công đức này…hồi hướng về tất cả…”.

Để hiểu rõ hơn về “hồi hướng công đức”, chúng ta hãy giải nghĩa theo từng cụm từ trong 4 chữ này. “Công đức” tức hành động thiện nguyện, việc thiện, giúp đỡ chúng sinh, mang đến các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Trong khi đó, “hồi hướng” để chỉ căn công đức của mình tích lũy về một mục đích, giúp tăng phước báu, may mắn cho gia đình, bản thân hoặc chúng sinh khác.

Hồi hướng công đức là gì?
Hồi hướng công đức là gì?

Theo luật nhân quả của Phật giáo, hành động của mỗi người đều mang phước báu tương ứng, chẳng hạn như người bố thí sẽ có phước giàu có, người chữa bệnh sẽ được sống trường thọ, người vướng phải nghiệp chướng thì nghiệp sẽ hướng về họ sau này. Và chúng ta có thể hướng phước báu của mình về người khác hoặc theo hướng mong muốn thông qua các bài kinh hồi hướng công đức.

Hiểu đơn giản hơn, nếu bố thí, chúng ta sẽ có nhiều tài lộc. Song, chúng ta có thể hồi hướng công đức, chuyển phước báu của mình thành sức khỏe, tuổi thọ, giảm bệnh tật hoặc hồi hướng cho những người khác trong gia đình.

Cách hồi hướng công đức cho bản thân và mọi người

Hồi hướng công đức là một hành động không khó thực hiện. Theo thuyết nhà Phật, gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, phước báu một người khi dùng hết thì nghiệp sẽ tự trổ ra. Do đó, nếu làm việc thiện liên tục, công đức của chúng ta sẽ dày thêm và hóa giải được nghiệp chướng, oan gia trái chủ, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng hồi hướng công đức để tích phúc cho người thân, cha mẹ hoặc một mục đích của bản thân.

Để hồi hướng công đức, chúng ta hãy thực hiện công việc như sau:

  • Luôn nghĩ đến những việc tích công đức, làm điều thiện cho bản thân.
  • Trước, trong và sau khi làm việc thiện, luôn niệm trong đầu công đức của…, tất cả hồi hướng về… Ở vế sau, chúng ta có thể chuyển công đức về tài lộc, sức khỏe, tình duyên,… cho người thân hoặc cha mẹ của mình.
Cách hồi hướng công đức như thế nào?
Cách hồi hướng công đức như thế nào?

Để rõ ràng hơn, khi thực hiện công đức, chúng ta có thể niệm câu niệm sau:

Con tên là:… Sinh năm:… Quê quán:… Hôm nay, con xin hồi hướng công đức… này cầu cho…. được….

Càng hồi hướng cho nhiều người thì phước báu của chúng ta sẽ càng chia nhỏ. Song, tích tiểu thành đại, phước báu dù không nhiều cũng có thể tăng dần theo tỷ lệ hành thiện của chúng ta.

>>>>Tham khảo:

Cách khấn hồi hướng công đức bằng các bài kinh công đức phổ biến nhất

Như đã đề cập ở trên, việc hồi hướng công đức diễn ra khi chúng ta hành thiện. Do đó, chúng ta có thể hồi hướng cho bản thân hoặc cha mẹ nhiều sức khỏe, cho người đã mất sớm được tiêu tan nghiệp chướng mà đầu thai chuyển kiếp,… Dưới đây là một số bài kinh hồi hướng phổ biến hiện nay:

Cách hồi hướng công đức sau khi đọc chú đại bi

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(3 lạy)

Sau khi  đọc xong kinh khấn, chúng ta hãy hít thở vài hơi dài rồi chuyển nhẹ cổ và tay khoảng 5 lần, dùng 2 bàn tay xoa nhẹ với nhau rồi đặt lên mắt. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng tay xoa 2 bắp vế, duỗi chân ra và nắn bóp để bàn chân ấm nóng hơn.

Cách hồi hướng công đức cho người đã khuất

Khi hồi hướng công đức cho người đã mất, chúng ta hãy niệm Phật theo văn khấn như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.

Hồi hướng công đức cho người đã khuất
Hồi hướng công đức cho người đã khuất

Cách hồi hướng công đức cho cha mẹ

Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật…), hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ mọi điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ân sư đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.

Con nguyện hồi hướng công đức (trì chú, tụng kinh, phóng sinh hay niệm Phật) này cho khắp pháp giới chúng sanh; cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Và đặc biệt cho Cha mẹ của con. Con cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (03 lần)

Trên đây là lời giải đáp về hành động hồi hướng công đức cũng như hướng dẫn cách hồi hướng công đức thông qua các bài kinh phổ biến. Nếu không muốn vướng vào nghiệp chướng, chúng ta cần hạn chế làm điều ác mà thay vào đó, tích cực hành thiện để tích phúc đức, có thể hồi hướng cho cha mẹ như một hành động báo hiếu sau này.

>>>Tham khảo:

Rate this post